Welkom bij de E-Learning van Preventief

Om de e-learning te starten, logt u rechtsboven aan deze webpagina in met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.

Hoe werkt deze cursus?

U leest alle hoofdstukken aandachtig door en beantwoordt controlevragen. Als u alle hoofdstukken heeft behandeld en u de lesstof eigen heeft gemaakt, kunt u de eindtoets maken.

De praktijk en/of het examen vindt klassikaal plaats op de locatie zoals in de e-mail vermeld.

U krijgt alleen toegang tot de praktijklesdag wanneer de e-learning met een voldoende is afgerond.

Veel succes!